Dans i skolan

DANS I SKOLAN

Dans är ett fantastiskt redskap för att träna motorik, samarbetsförmåga och kreativitet. Självkänslan stärks dessutom av en god kroppsuppfattning och ett positivt samspel med andra. Barn använder sig av många språk för att kommunicera och inhämta kunskap, varav kroppsspråket är ett. Genom att använda kroppen i inlärningssituationer får barn tillgång till delar av sig själva och sin egen hjärna som de inte får via enbart visuella och auditiva kanaler.

 

 

Fler och fler skolor i Sverige har dans på det ordinarie schemat eftersom det har visat sig vara ett både roligt och effektivt sätt att inspirera till, befästa och fördjupa kunskap. Enligt Lgr 11 ska dans vara ett inslag i skolans verksamhet och läraren ska ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel.

Som grundskollärare och danspedagog har jag lång erfarenhet av att använda dans i undervisningen och vet att dans i skolan är ett utmärkt komplement till övrig undervisning då det ger eleverna möjlighet att:

  • träna motorik och kroppsuppfattning
  • se nya sidor hos varandra
  • kliva utanför sina ramar och hitta nya sätt att tänka
  • lära sig att hittar avspänning och gå ner i varv
  • stärka sin självkänsla
  • lära sig nya saker med hjälp av sitt kinestetiska sinne
  • utveckla sitt kreativa tänkande
  • träna socialt samspel
  • använda dansen som redskap i kombination med andra ämnen

 

När vi dansar och rör oss är arbetet inriktat på upplevelse och uttryck till skillnad från prestation och resultat. Det skapar utrymme för att leka, utforska och pröva nya vägar, vilket stärker självkänslan såväl som gruppkänslan.

 

Hör av dig för att få veta mer och få ett förslag på upplägg.

Yoga och dans med bas i Vaxholm - Malin Svanholm - Happydancing.se © 2014