Fortbildning för pedagoger

DANS

- FORTBILDNING FÖR PEDAGOGER

Dans i skolan och förskolan blir allt vanligare över hela landet och de positiva effekterna av att ta in dans i verksamheten för barn är många. På gruppnivå kan dans hjälpa barnen att hitta nya roller, att våga kliva ur sina ramar och se nya sidor hos varandra. På en individnivå kan det hjälpa barn till ökade motoriska färdigheter och större kroppskännedom, vilket stärker självkänslan. För lite äldre barn kan dansen med fördel integreras med andra ämnen och på så sätt hjälpa till att befästa kunskaper och öppna upp för kreativt tänkande.

Jag fortbildar och utbildar pedagoger från förskolan upp till gymnasienivå som själva vill lära sig mer om hur man kan integrera dans i undervisningen.

Här är några exempel på upplägg:

 

DANS - SPRÅK

Med dansen som verktyg arbetar vi med språkmedvetenhet och leker med ramsor och olika sätt att uppleva och upptäcka språket. Vi dansar ordklasser eller snöar in på en författare, som t.ex. Hellsing.

 

DANS - MATTE

I dans-matten befäster och utforskar vi matematiska begrepp, tränar taluppfattning eller varför inte dansar oss igenom alla de geometriska former vi kommer på och använder dem på olika kluriga sätt?

 

DANS - GRUPP OCH INDIVID

Här ligger fokus på det sociala samspelet, på gruppdynamik och att träna på att ge och ta plats. Vi gör dansövningar för att hitta ögonkontakt, kunna ta i varandra på ett bra sätt och ha roligt ihop.

 

Hör av dig för att få veta mer och få ett förslag på upplägg.

 

Yoga och dans med bas i Vaxholm - Malin Svanholm - Happydancing.se © 2014